Regionalgeschichtliche Literatur

Hier finden Sie eine Übersicht über Literatur, die sich insbesondere mit der Geschichte der Stadt Culm an der Weichsel (Chełmno nad Wisłą) befasst und die ich unter anderem als Quelle bei der Gestaltung dieser Website nutze. Wenn Sie bei einer Publikation das Symbol sehen, steht diese online in einer Digitalbibliothek (z.B. in der Digitalen Bibliothek Kujawien-Pommern) zur Verfügung und Sie werden durch Anklicken dieses Symbols direkt zum jeweiligen Werk weitergeleitet. Bücher bzw. Aufsätze, die ich selber besitze, sind mit dem Symbol markiert, so dass ich bei Bedarf Auskunft über den Inhalt erteilen kann.Andrzejewski Marek: Socjaldemokrata Kurt Schumacher – z Chełmna do Hanoweru, Gdańsk 1995

Biskup Marian (Hrsg.): Dzieje Chełmna i jego regionu. Zarys monograficzny, Toruń 1968 online verfügbar

Biskup Marian (Hrsg.): Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny, 2. Auflage, Warszawa/Poznań/Toruń 1987

Biskup Marian (Red.), Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów źródłowych, Toruń 1961 online verfügbar

Bojarska Barbara: Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim – wrzesień-grudzień 1939, Poznań 1972

Bojarska Barbara: Eksterminacja ludności polskiej w powiecie Chełmno nad Wisłą w 1939 roku, in: Przegląd Zachodni, Band 21 (1965); S. 128-142

Chinciński Tomasz: Ekstrema w obozie, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2006, Nr. 11-12, S. 53 ff online verfügbar

Choroszy T., Liceum Pedagogiczne w Chełmnie 1945 – 1970, Chełmno 2005

Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian: Chełmno, Wrocław 1991 online verfügbar

Czacharowski, Antoni (Hrsg.), Atlas historyczny miast polskich, Tom I, Prusy Królewskie i Warmia, Zeszyt 3 Chełmno [Historischer Atlas polnischer Städte, Band I, Königliches Preußen und Hochstift Ermland, Heft 3 Kulm], Toruń 1999

Czarnik Andrzej: Moje powroty do przeszłości, Słupsk 2005

Datner Szymon: 55 dni Wehrmachtu w Polsce.Zbrodnie dokonane na polskiej ludności cywilnej w okresie 1.IX-25.X.1939 r., Warszawa 1967

Domasłowski Jerzy: Kościół i dawny klasztor cysterek w Chełmnie, Warszawa 1983 online verfügbar

Dziedzic Jan Tomasz: Powiat i miasto Chełmno : monografia krajoznawcza, Chełmno 1923 online verfügbar

Funcke Joseph: Die Höcherlbrauerei in Culm a. d. Weichsel, in: Westpreußen-Jahrbuch, Band 33, Münster 1983, S. 147-155

Gerka Ewa: Chełmno na starej pocztówce – Chełmno auf alten Postkarten, Chełmno 2000 online verfügbar

Gonia Robert, Budzyński Tomasz: Twierdza Chełmno, Stolno 2008

Grabowski Jan: Przewodnik po Chełmnie, Toruń 1929 online verfügbar

Grzeszna Anna, Chełmińskie sztandary. Zarys dziejów, Chełmno 2000

Henatsch Horand (Hrsg.): Kulm an der Weichsel. Stadt und Land im Wechsel der Geschichte 1232-1982, Bremervörde 1982

Hennig Leon: Czterdzieści lat pracy Sokolstwa w Chełmnie (Pom.), 1895-1935 : wydano z okazji Zlotu Jubileuszowego w dniach 10. i 11. sierpnia 1935 r., Chełmno 1935 online verfügbar

Jähnig Bernhart, Letkemann Peter (Hrsg.): 750 Jahre Kulm und Marienwerder, Münster/Westf. 1983

Jansen Christian, Weckbecker Arno: Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/40, München 1992

Jastrzębski Włodzimierz, Sziling Jan: Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, Gdańsk 1979

Kałdowski Jerzy: Antoni Piotrowicz artysta malarz 1869-1923, Chełmno 1986 online verfügbar

Kałdowski Jerzy: Doktor Ludwik Rydygier : 1850-1920, Chełmno 1985 online verfügbar

Kałdowski Jerzy: Pułkownik Jerzy Jastrzębski : 1895-1944, Chełmno 1985 online verfügbar

Kałdowski Jerzy: Ratusz w Chełmnie, Toruń 1984 online verfügbar

Kwiatkowska Eugenia: Chełmno współczesne na tle jego przeszłości, Toruń 1984 online verfügbar

Leszczyński Kazimierz: Diałalność Policji Bezpieczeństwa na ziemiach polskich w 1939 r. w świetle dokumentów, in: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Band XXII, Warszawa 1971

Leszczyński Kazimierz: Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Opracowanie materiałów ankiety z 1945 roku, in: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Band X, Warszawa 1958

Löns Ernst: Hermann Löns‘ Jugendzeit. Erzählt von seinem Bruder Ernst Löns, Minden i. Westf. 1927

Mansfeld Bogusław: Zespół zabytkowy Chełmna, Warszawa 1983 online verfügbar

Merseburger Peter: Der schwierige Deutsche Kurt Schumacher. Eine Biographie, Stuttgart 1995

Nierzwicki Jan: 700 lat parafii chełmińskiej, Grudziądz 1933 online verfügbar

Nierzwicki Jan: Krótki przewodnik po Chełmnie, Chełmno 1930 online verfügbar

Pawłowski Zygfryd: Pamiętnik Zjazdu Jubileuszowego Naucz. Pomorskiego i Waln. Zjazdu Delegatów Okręgu Pomorskiego w dniach 19, 20 i 21 maja 1929 w Chełmnie, Chełmno 1929 online verfügbar

Polak Wojciech: Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003

Rafiński Stefan: Chełmiński Słownik Biograficzny, Chełmno 2006

Rafiński Stefan: Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie, Bydgoszcz 2002

Rasmus Hugo: Pommerellen. Westpreußen 1919-1939, München/Berlin 1989

Scharf Hans-Wolfgang: Eisenbahnen in Westpreußen. Geschichtliche Entwicklung der Privat- und Staatsbahnen bis 1920, in: Westpreußen-Jahrbuch, Band 34, Münster 1984, S. 55-82

Schober Volker: Der junge Kurt Schumacher 1895 – 1933, Bonn 2000

Schuch Hans-Jürgen: 750 Jahre Kulm, in: Westpreußen-Jahrbuch, Band 32, Münster 1982, S. 5-19

Soborska-Zielińska Anna: Chełmińskie pomniki i tablice pamiątkowe, Chełmno 2001

Soborska-Zielińska Anna: Parki i ogrody Chełmna, Chełmno 1999

Soborska-Zielińska Anna: Z dziejów gminy żydowskiej w Chełmnie (From the history of Jewish community in Chełmno), Chełmno 2007

Soborska-Zielińska Anna: Z przeszłości chełmińskiej fotografii, Chełmno 1998

Stefaniak Eugeniusz: Byłem oficerem politycznym LWP, Toruń 2007

Stolarzewicz Ludwik: Chełmno, Chełmno 1921 online verfügbar

Szupryczyński Jan: Pamiętnik jubileuszowy 60-cio lecia Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie : 1875-1935, Chełmno 1935 online verfügbar

Wojciechowski Mieczysław: Chełmno w latach 1914-1939, in: Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym dwudziestoleciu (1914-1939), Toruń 2000

Zdrójkowski Zbigniew: Zarys dziejów prawa chełmińskiego 1233-1862, Toruń 1983

Zieliński Marek G.: Chełmno civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Bydgoszcz 2007

Zieliński Marek G.: Kościół Św. Jakuba Starszego i Św. Mikołaja w Chełmnie, Pelplin 2002

Zieliński Marek G., Soborska-Zielińska Anna: Kościół Świętych Piotra i Pawła w Chełmnie, Pelplin 2005

Regionalia:

Bär Max: Die Kirchenbücher der Provinz Westpreussen, Danzig 1908 online verfügbar

Biskup Marian (Red.): Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach J. F. Steinera z pierwszej połowy XVIII w. (tzw. Album Steinera), Toruń 1998

Błachnio Józef: Przewodnik po Grudziądzu i okolicy, Grudziądz-Warszawa 1968 online verfügbar

Böhler, Jochen: Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, Kraków 2009

Ellerholz Paul, Lodemann H.: Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche : nach amtlichen und authentischen Quellen. 1, Lfg. 4, Das Königreich Preussen. Die Provinz Westpreussen, Berlin 1880 online verfügbar

Jasiński Kazimierz: Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu. Tom 2, Warszawa-Poznań-Toruń 1980

Kętrzyński Wojciech: Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi[!] = Die Polonischen Ortsnamen der Provinzen Preussen und Pommern und ihre Deutschen Benennungen, Lwów (Lemberg) 1879 online verfügbar

Koerner Theodor Eduard: Thorn, seine ehemalige Bedeutsamkeit und seine alten Baudenkmäler, Thorn 1879 online verfügbar

Kosiński Paweł: Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu I wojny światowej, Warszawa 2002

Maercker Hans: Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888, Danzig 1899/1900 online verfügbar

Schenk Dieter, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera, zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i Prusach Zachodnich, Gdańsk 2002 [polnische Fassung des Buchs „Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-Westpreussen“]

Stankowski Witold: Niemcy na Pomorzu Gdańskim i Kujawach w latach 1944/45 – 1950 : ucieczka, życie codzienne, wysiedlenie, Bydgoszcz 2000

Steiner George Friedrich: Das Merkwürdigste in, bey und um Thorn : 50 Zeichnungen, Berlin 1925 online verfügbar

Steinmann Otto L.: Der Kreis Thorn : statistische Beschreibung, Thorn 1866 online verfügbar

Uebrick Reinhard: Thorn : [illustrieter Führer], Danzig 1903 online verfügbar

Wardzyńska. Maria: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion. Warszawa 2009

Waszkiewicz Zofia: Grudziądz w latach 1920-1939, Toruń 2008

Woelky Carl Peter: Urkundenbuch des Bisthums Culm. Band 1, Das Bisthum Culm unter dem deutschen Orden 1243-1466, Danzig 1885 online verfügbar

Woelky Carl Peter: Urkundenbuch des Bisthums Culm. Band 2, Das Bisthum Culm unter Polen 1466-1774, Danzig 1887 online verfügbar

Żernicki-Szeliga Emilian: Geschichte des polnischen Adels : nebst einem Anhange : Vasallenliste des 1772 Preussen huldigenden polnischen Adels in Westpreussen, Hamburg 1905 online verfügbar